Fibernät – så fungerar det

Över hela landet får nu villa- och lägenhetsägare frågan om de vill ansluta sig till ett fibernätverk. Få vet dock vad fibernät faktiskt är och har därför svårt att avgöra om de ska ansluta sitt hushåll till nätverket eller inte. För att svara på denna fråga går vi här igenom steg för steg vad den nya tekniken som sprider sig över Sverige, och som i folkmun kallas för “fiber”, egentligen innebär.

Framförallt ska vi titta närmare på frågan: ska man ansluta sig till fibernätverk eller inte?

Vad är fibernät gjort av?

Fibernät är uppbyggda av väldigt tunna glas- eller plasttrådar som kan variera i storlek, från att ha ett hårstrås diameter till att ha en bredd på flera millimeter i diameter. Glas- eller plastmaterialet som fibrerna är uppbyggda av måste vara mycket rent för att fibernätet ska fungera. Trådarna omsluts av ett hölje i metall samt ytterligare ett skyddande skal för att glaset eller plasten inte ska skadas. Genom glas- eller plastfibrerna skickas därefter information från startpunkten till slutdestinationen snabbare än blixtsnabbt.

Hur fungerar fibernät?

Datatrafiken i ett fibernät överförs genom ljussignaler som kan skickas blixtsnabbt från en punkt till en annan, tack vare den optiska fibern som är tillverkad av glas eller plast. Tekniken för att överföra datatrafik består av en sändare och en mottagare som sitter i varsin ände av fibertråden. Sändaren sänder ut en ljussignal med hjälp av antingen lysdioder eller laser och därefter översätter mottagarsidan ljuset till elektriska impulser som sänds vidare till en TV, dator eller till en telefon för att tolkas.

Mottagaren upptäcker ljussignalerna som skickats ut från sändaren genom så kallade fotodioder eller fotoceller. Vanligtvis används våglängderna 1310 respektive 1550 nanometer, vilket ligger inom gränsen för infrarött ljus. Tekniken bygger på att glas- eller plastfibern är av god kvalitet, så att ingen av ljussignalerna som skickas ut bryts på fel sätt inne i fibern, eftersom den då inte kommer fram till mottagarsidan. Mottagarens och avsändarens kvalitet är dock de delar av tekniken som avgör hur mycket information som kan skickas igenom kabeln då det är dessa delar som lyser upp fibern.

För- och nackdelar med fiber

Givetvis finns det både för och nackdelar med fiber. Fördelarna är att tekniken möjliggör en överföring av miljontals telefonsamtal och hundratals TV-kanaler på samma gång. Fibernätets kapacitet påverkas inte om man laddar upp stora mängder data och fiberöverföringens kvalitet är inte heller beroende av hur långa sträckor signalerna rent fysiskt transporteras. Nackdelarna med fiber är bland annat att installationskostnaden vanligtvis är hög för privatpersoner då det ofta krävs stora grävningsarbeten för att koppla nätverket till husen. En följd av detta är att nätet inte går att ta med sig till exempelvis sommarstugan.

Framtiden för fibernät

Fiber sägs vara en uppfinning som kommer leva vidare länge då själva glas- eller plastfibern i sig i stort sätt kan överföra hur mycket data som helst. Det enda som begränsar mängden information som kan skickas igenom ett fibernätverk är avsändar- och mottagaränden. I takt med att tekniken utvecklas så att bättre versioner av ändarna på fibertrådarna utvecklas kan dessa helt enkelt bytas ut utan att fibertrådarna behöver rubbas. Fibern i sig kommer fortfarande vara ett effektivt sätt att överföra signaler mellan två punkter med ljusets hastighet.