Historien bakom fibernät

Det sägs att fiber är framtiden för kommunikation via TV, internet och telefon men vad är egentligen fiber och vilken är dess historia? Fiber möjliggör en både snabbare och säkrare tillgång till exempelvis internet tack vare överförbara digitala signaler. Dagens totala fibernät använder inte ens en procent av den totala kapacitet som finns. Den närmast obegränsade kapaciteten är en av fördelarna. Andra är att fiber är okänsligt för elektroniska störningar, och därmed driftsäkert samt att signalerna går i en hastighet av ljusets hastighet.

En gammal teknologi

Trots att fiber sägs vara framtiden, bygger det på en gammal teknik. Det handlar om att kunna styra ljuset, någonting som först demonstrerades av fransmännen Daniel Colladon och Jaques Babinet år 1842. Fiberoptik började sedan att användas inom både tandvården och sjukvården under 1920- och 30-talet. Bland annat blev optiken en tillgång under operationer då vårdpersonalen var i behov av bra ljus. Det var år 1963 som den japanska forskaren Jun-ichi Nishizawa föreslog att tekniken fiberoptik även skulle kunna användas för kommunikation.

Nobelpris för upptäckten

Nobelpriset i fysik år 2009 tilldelades Charles K. Kao som tidigare arbetade vid the British company Standard Telephones and Cables, STC. Tillsammans med kollegan George A. Hockham framförde han idén att fiberoptik var optimalt att använda vid kommunikation tack vare att förlusterna i fibrerna kunde minskas till under 20 decibel per kilometer. Kao räknade också ut hur fiberoptik mer exakt ska kunna leda ljus långa sträckor. Före upptäckten hade framförallt koppartråd används men fiber är billigare, tunnare och tillbehören som sändare är färre och drar mindre ström.

Glaset är kärnan i all form av fiberoptik. Glas består av kiseloxid som har en smältpunkt vid 1 800 grader celsius. Ett glas som en gång har smält kan inte återfå sin tidigare form när det har svalnat. Därför är det också möjligt att forma glasmassa till exempelvis bruksföremål som karaffer eller dricksglas. Redan under de gamla egyptiernas tid då faraonerna styrde landet lärde man sig bemästra glaskonsten. Det var under denna period som de första glasfönstren kom till. Sedan dess har fascinationen för glaset fortsatt.

Dagens leverantörer av fibernät

Glas är alltså något som är vackert, som kan användas i bruksföremål och för att optimera kommunikationen via telefon eller internet. Idag finns det flera leverantörer av fibernät på marknaden och vilket företag som du har möjlighet att välja bestäms bland annat av var du bor. Om du bor i lägenhet har hyresvärden eller föreningen förhandlat med olika leverantörer som verkar ditt område åt dig. Bor du i hus kan du istället besöka din kommuns hemsida för att se vilka företag som levererar fiber.

Förenkla för fiberinstallation

Om du har bestämt dig för att installera fiber är det bra om du talar med dina grannar. Vill de också ha fiber går det snabbare och blir billigare för alla om ni ansluter er tillsammans. När flera hushåll i samma område har anmält sitt intresse kommer ni att få ett erbjudande samt en exakt prisuppgift för tjänsten. Tänk på att det blir betydligt dyrare och krångligare att ansluta efter hand. Huset får också ett mervärde om det har fiberanslutning. Något som kan vara bra att tänka på för framtiden.