Installation av fibernät

Att installera fiber till bostaden kan vara kostsamt, men samtidigt en investering. Genom att installera fibernät till huset, så kan du faktiskt spara tusenlappar varje år. Att använda ADSL-modem med anslutning till telefonjacket kostar ofta flera hundra kronor i månaden. Installation av fiber kan kosta allt ifrån 10 000 upp till 17 000 kronor, beroende på hur mycket förarbete som krävs. Behövs nya diken för fibern så kostar det mer.

Hur mycket förarbete som krävs för att få tillgång till fiber beror lite på vart du bor. Om du bor i ett område där du redan har fått ett erbjudande om att ansluta dig till det lokala fibernätet, så tar det inte så lång tid att bli ansluten och komma igång. Då kanske grävandet redan har påbörjats, eftersom efterfrågan för fiber varit större.

Historien bakom fibernät i Sverige börjar egentligen med de svenska lärosätena, som var de första med att koppla ihop sig via ett nätverk. Möjligheten att få fibernät med hög hastighet indraget till sin privata bostad är inte mer än cirka tio år gammal. Idag räknar alla med att ha tillgång till en snabb internetuppkoppling och fibernät har blivit en fråga som har klättrat högt upp på den politiska agendan. Digitalisering har blivit ett begrepp som alla vill använda sig av och att bygga ut fibernätet handlar om att alla ska kunna vara lika delaktiga i samhället.

Om du installerar fibernät i din bostad så är det en investering eftersom det i längden lönar sig att ha fiber. Har du fått ett erbjudande om att ansluta dig till det så kallade öppna nätet, så bör du svara ja på förfrågan. Efter det kommer du att få besök från en installatör som tittar på din tomt och ditt hus för att kunna planera arbetet.

Planeringen inför att dra fiber

Om det redan finns gamla rör och ledningar nedgrävda i marken på din tomt, så kan det finnas möjlighet för det företag som ska installera fibern att använda de gamla rören för att dra fibern i. Skulle det inte finnas gamla rör i marken på tomten att dra fibern i så kommer företaget som ska installera fibern att behöva gräva ett nytt dike.

Företaget som ska installera fibern gräver ett cirka 30 centimeter långt dike på din tomt. I diket läggs sedan fibern ner och dras fram till husväggen. Tidigare har fibern grävts ner i den allmänna vägen utanför huset. Fibern dras in genom väggen till huset. Inuti huset så installeras en dosa som blir centralen för fibern. Från dosan så kommer du att kunna installera en router för trådlös uppkoppling i huset.