För och nackdelar med fibernät

Under de senaste åren har allt fler lägenhets- och villaägare fått frågan om de vill koppla sitt hushåll till ett fibernätverk. Installation av fibernät har nämligen påbörjats över hela Sverige och målet är att 95 % av alla hushåll i Sverige ska vara anslutet till fiber år 2020. Om man har ett hus eller en lägenhet ska man då alltså ta ställning till om man vill att ens hushåll ska kopplas till fibernätverket och vara en del av denna satsning.

Optiska fibrer består av väldigt tunna glas- eller plastfibrer som är omgärdade av ett skyddande metallager varigenom information kan skickas som optiska impulser med ljusets hastighet. Innan man tar ställning till om man vill ansluta sitt hushåll till den nya tekniken eller inte kan det vara bra att känna till vilka för- och nackdelar som fiberanslutningen innebär. En av huvudanledningarna till att installera fiber är att fibernätverk är den enda infrastruktur som förväntas klara av de krav som framtidens digitala trafik kommer innebära.

Fibertekniken har en väldigt hög kapacitet vilket innebär att stora mängder data kan skickas genom fibertrådarna utan att de blir överbelastade. För privatpersoner innebär detta att man får mycket bättre internetuppkoppling än med den gamla typen av kopparanslutning. Anslutningen ger nämligen en garanterad hastighet som gör det möjligt att till exempel ladda ner eller streama större mängder data utan att internetanslutningen blir långsam. Då exempelvis spelsidor ofta drar mycket internet kan man med fibertekniken spela casinospel med snabbt internet utan att man behöver lägga ner tid på att vänta på att sidan ska ladda. Detsamma gäller för om man exempelvis streamar film, vilket också kräver en bra uppkoppling.

Även som företag innebär koppling till fibernätverk stora fördelar då anslutningen kan anpassas efter företagets behov. Via fibernät kan företag få specialanpassade lösningar som till exempel ökad internetsäkerhet, säker lagring av känslig information och olika kapacitetstjänster genom fibern förutom att man även får tillgång till den vanliga anslutningen till TV, telefoni och bredband. Detta är fördelar som man tidigare inte kunnat ta del av genom det gamla kopparnätet som nu avvecklas i takt med att fibernätet tar över på marknaden.

Finns det några nackdelar med fibernät?

Det som får de flesta att tänka efter en extra gång innan de väljer att tacka ja till en installation av fiber är de höga kostnader som kommer med installationen. Materialkostnaden för fibern är i sig lägre än materialkostnaden för kopparnätverk men då det krävs stora grävarbeten i samband med fiberinstallationer brukar kostnaden landa någonstans mellan 20 000 – 25 000 kronor. Slutpriset blir dyrare för de som bor på landsbygden eller väljer att ansluta sig till fibernätet i efterhand.

En annan nackdel med fibern är att fibernätverket är stationärt vilket innebär att man inte kan ta med sig internetanslutningen till exempelvis sommarstugan eller bilen. Dessa nackdelar vägs dock upp av fiberns höga kapacitet och garanterade hastighet, vilket gör att de flesta ändå väljer att ansluta sina hushåll. Sättet som fibernät är uppbyggda på gör att nätet även är lätt att anpassa till kommande förbättringar som sker inom branschen, vilket ytterligare stärker uppfattningen om att fiber är framtidens lösning för snabbare uppkopplingar för såväl privatpersoner som företag.